SQL iki tarih arasındaki farkın bulunması

Aşağıdaki linkte nasıl yükleneceğinden bahsettiğimiz veritabanımız üzerinde [Purchasing].[PurchaseOrderHeader] tablosunda işlemlerimiz gerçekleştireceğiz.

Örnek veritabanı yüklemesi http://www.blog.saydogmus.com/2022/03/30/157/

use AdventureWorks2019  /* hangi veritabanını kullanacağız */
select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader  /* tablomuzu çağırıyoruz */

İki tarih arasındaki farkı bulmak için Datediff fonksiyonunu kullanıyoruz. Ay, gün, saat hangi tip istiyorsak bunu belirtiyoruz.

SELECT DATEDIFF(day, OrderDate, ShipDate) from Purchasing.PurchaseOrderHeader /* gün olarak belirttik iki tarih arasındaki gün sayısını verecektir.*/

Sütun adlandırması yapılmış haliyle aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

SELECT DATEDIFF(day, OrderDate, ShipDate) as gunfarkı from Purchasing.PurchaseOrderHeader
Back To Top