Kategori: yazılım

Veri Analizinde Dax ve Sql Tercihi

SQL, bilindiği üzere ilişkisel veritabanları üzerinde hüküm süren bir dil olarak karşımıza çıkar. Tablolar arasında dolaşarak veri almak, ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Büyük veri setlerini işlemek ve veritabanları arasında bağlantılar kurmak için idealdir. Öte yandan, DAX daha spesifik bir alana odaklanmıştır. Microsoft’un Power BI, Excel ve SQL Server Analysis Services […]

Javascript excel import

Excel dosyalarını okumak ve değiştirmek için bir yol sağlayan SheetJS modülünü kullanarak Excel verilerini içe aktarabilirsiniz. Excel dosya verilerini bir JavaScript uygulamasına aktarmak için SheetJS’nin nasıl kullanılacağına ilişkin bir örneği burada bulabilirsiniz: SheetJS kitaplığını npm (Node Package Manager) kullanarak kuruyoruz; giriş sayfamızı ve içe aktarmayı tetiklemek için sayfamızı oluşturuyoruz. index.html import işlemi için bir javascript […]

Back To Top