Etiket: database

SQL iki tarih arasındaki farkın bulunması

Aşağıdaki linkte nasıl yükleneceğinden bahsettiğimiz veritabanımız üzerinde [Purchasing].[PurchaseOrderHeader] tablosunda işlemlerimiz gerçekleştireceğiz. Örnek veritabanı yüklemesi http://www.blog.saydogmus.com/2022/03/30/157/ use AdventureWorks2019 /* hangi veritabanını kullanacağız */ select * from Purchasing.PurchaseOrderHeader /* tablomuzu çağırıyoruz */ İki tarih arasındaki farkı bulmak için Datediff fonksiyonunu kullanıyoruz. Ay, gün, saat hangi tip istiyorsak bunu belirtiyoruz. SELECT DATEDIFF(day, OrderDate, ShipDate) from Purchasing.PurchaseOrderHeader /* gün […]

sql exists kullanımı

If else yapısına sahip olsa da bazen tek sorguda kontrol yapıp sorgulama yapmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda exists fonksiyonu imdadınıza yetişecektir. Nasıl kullanılır inceleyelim. Öncelikle test veritabanı yüklü değilse, linkte tarif edildiği gibi yükleyebilirsiniz. http://www.blog.saydogmus.com/2022/03/30/157/ Sonrasında örnek veritabanından bir tablo seçiyoruz. Benim tercihim [AdventureWorks2019].[Person].[Person] tablosu. Person tablosunda bir isim aratttıralım eğer varsa sorguyu çalıştır diyelim. Öncelikle […]

sql server komut türleri

SQL komutları direktiflerdir. Veri tabanı ile iletişim kurmak için kullanılır. Ayrıca belirli görevleri, işlevleri ve veri sorgularını gerçekleştirmek için kullanılır. SQL bir tablo oluşturmak, tablolara veri eklemek, tabloyu silmek, tabloyu değiştirmek, kullanıcılar için izin ayarlamak gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilir. 1. Data definition language (DDL) *DDL, tablonun yapısını, tablo oluşturma, tabloyu silme, tabloyu değiştirme vb. Gibi […]

Back To Top