sql server komut türleri

SQL komutları direktiflerdir. Veri tabanı ile iletişim kurmak için kullanılır. Ayrıca belirli görevleri, işlevleri ve veri sorgularını gerçekleştirmek için kullanılır.

SQL bir tablo oluşturmak, tablolara veri eklemek, tabloyu silmek, tabloyu değiştirmek, kullanıcılar için izin ayarlamak gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilir.

sql server komut türleri şeması


1. Data definition language (DDL)


*DDL, tablonun yapısını, tablo oluşturma, tabloyu silme, tabloyu değiştirme vb. Gibi değiştirir.

Tüm DDL komutları otomatik olarak yapılır ve bu, veritabanındaki tüm değişiklikleri kalıcı olarak kaydettiği anlamına gelir.

bazı ddl komutları; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

a. CREATE veritabanı oluşturmak için kullanılır

Syntax:

 1. CREATE TABLE tablo_adi(sütun_adi veri_tipleri[,….]);  

örnek kullanım:

 1. CREATE TABLE EMPLOYEE(Name VARCHAR2(20), Email VARCHAR2(100), DOB DATE);  

b. DROP:Tabloyu ve depolanan kaydı silmek için kullanılır.

Syntax

 1. DROP TABLE ;  

örnek kullanım

 1. DROP TABLE EMPLOYEE;  

c. ALTER: veritabanı yapısında güncelleme için kullanılır

Syntax:tabloya yeni sütun eklemek

 1. ALTER TABLE tablo_adi ADD sütun_adi detay;    

mevcut tabloda düzenleme yapmak

 1. ALTER TABLE MODIFY(sütun_adi detay);  

örnek kullanım

 1. ALTER TABLE STU_DETAILS ADD(ADDRESS VARCHAR2(20));  
 2. ALTER TABLE STU_DETAILS MODIFY (NAME VARCHAR2(20));  

d. TRUNCATE: veritabanına tüm kaydedilenleri silmek için kullanılır.

Syntax:

 1. TRUNCATE TABLE tablo_adi;  

örnek kullanım:

 1. TRUNCATE TABLE EMPLOYEE;  

2. Data Manipulation Language

 • * DML komutları veritabanını değiştirmek için kullanılır. Veritabanındaki her türlü değişiklikten sorumludur.
 • *DML’nin komutu otomatik olarak işlenmez, bu da veritabanındaki tüm değişiklikleri kalıcı olarak kaydedemeyeceği anlamına gelir. Geri alma olabilir.

bazı dml komutları: INSERT, UPDATE, DELETE
a. INSERT: INSERT bir sql sorgusudur. Tabloya veri girişi için kullanılır. 

Syntax:

 1. INSERT INTO tablo_adi  
 2. (sütun1, sütun2, sütun3,…. sütun N)  
 3. VALUES (deger1, deger2, deger3, …. degerN);  

veya

 1. INSERT INTO tablo_adi
 2. VALUES (value1, value2, value3, …. valueN);    

örneğin:

 1. INSERT INTO javatpoint (Author, Subject) VALUES (“Sonoo”, “DBMS”);  

b. UPDATE: Bu komut güncelleme veya veriyi değiştirmek için kullanılır. 

Syntax:

 1. UPDATE table_name SET [column_name1= value1,…column_nameN = valueN] [WHERE CONDITION]   

örneğin:

 1. UPDATE ogrenciler
 2. SET kullaniciadi= ‘Sonoo’
 3. WHERE ogrenci_id= ‘3’

c. DELETE: Satır veya satırları silmek için kullanılır. 

Syntax:

 1. DELETE FROM tablo_adi [WHERE kosulu];  

örneğin;

 1. DELETE FROM javatpoint  
 2. WHERE Author=”Sonoo”;  

3. Data Control Language

dcl  veritabanı kullanıcılarından ayrıcalık almak veya kullanıcılara ayrıcalık vermek için kullanılır. 
bazı dcl komutları;  GRANT, REVOKE
a. Grant: grant bir veritabanına kullanıcılara erişim ayrıcalıkları vermek için kullanılır. 

Example

 1. GRANT SELECT, UPDATE ON tablom TO bazilari, digerleri;  

b. Revoke: revoke kullanıcıdan yetkileri geri almak için kullanılır.

Example

 1. REVOKE SELECT, UPDATE ON MY_TABLE FROM USER1, USER2;  

4. Transaction Control Language

dml komutlarıyla birlikte kullanılır. 
Bu işlemler otomatik olarak veritabanında yapılır, bu yüzden tablo oluştururken veya düşürürken kullanılamazlar.bazı TCL komutları: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT
a. Commit: Commit komutu, tüm işlemleri veritabanına kaydetmek için kullanılır.

Syntax:

 1. COMMIT;  

Example:

 1. DELETE FROM musteriler
 2. WHERE yas= 25;  
 3. COMMIT;  

b. Rollback: Geri alma komutu, veritabanına önceden kaydedilmemiş işlemleri geri almak için kullanılır.

Syntax:

 1. ROLLBACK;  

örneğin:

 1. DELETE FROM musteriler
 2. WHERE yas= 25;  
 3. ROLLBACK;  

c. SAVEPOINT: İşlemin tamamını geri almadan, işlemi belirli bir noktaya geri almak için kullanılır.

Syntax:

 1. SAVEPOINT SAVEPOINT_NAME;  

5. Data Query Language

DQL veritabanından veri çekmek için kullanılır. Tek komutu vardır; SELECT.
a. SELECT: WHERE etiketinde açıklanan koşula bağlı olarak özniteliği seçmek için kullanılır.

Syntax:

 1. SELECT detaylar
 2. FROM tablolar
 3. WHERE kosullar;  

For example:

 1. SELECT eleman_adi
 2. FROM elemanlar
 3. WHERE yas> 20;  

Bu, ilişkisel cebirin projeksiyon işlemiyle aynıdır. WHERE yan tümcesinde açıklanan koşula bağlı olarak özniteliği seçmek için kullanılır.sadece select komutunu kullanır. 

kaynak : www.javatpoint.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top