Etiket: ankara yazılım danışmanlığı

sql örnek veritabanı yüklemesi

Eğer hazır tablolarınız yoksa MSSQL Server’da kodlama denemeleri yapmak için tablolara oluşturmanız ve sürekli güncellemeler yapmak gerekebilir bu yüzden hazır tabloları kullanıyoruz. Hazır tabloları içeren veritabanlarından popüler olan AdventureWorks nasıl yüklenir birlikte bakalım. Öncelikle linkten AdventureWorks2019 dosyasını indiriyoruz. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver15&tabs=ssms Databases kısmına sağ tıklayıp restore db tıklayarak detayda bak dosyamızı seçerek OK deyip ilerliyoruz. İşlem tamamlandığında […]

Back To Top