Kategori: Uncategorized

Veri Analizinde Dax ve Sql Tercihi

SQL, bilindiği üzere ilişkisel veritabanları üzerinde hüküm süren bir dil olarak karşımıza çıkar. Tablolar arasında dolaşarak veri almak, ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Büyük veri setlerini işlemek ve veritabanları arasında bağlantılar kurmak için idealdir. Öte yandan, DAX daha spesifik bir alana odaklanmıştır. Microsoft’un Power BI, Excel ve SQL Server Analysis Services […]

Back To Top