AS9100 ve ISO9001 Karşılaştırması

As9100 standardı 1997 de Uluslarası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve havacılık sektörü lider şirketleri tarafından, havacılık ile ilgili alanlarda teknoloji standartlarını teşvik etmek üzere kurulmuştur.

As9100, iso9001 den dönüştürülmüştür ve iso9001’in bütün şartlarına ek olarak havacılık endüstrisi şartlarını  içermektedir. as9100, müşteri ihtiyaçları ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerinin ele alınması ve hataların en aza indirilmesi konusuna odaklanır.

Burada müşteri olarak belirttiğimiz; hava aracı parçaları üreticileri, tedarikçiler ve  alıcılardır.

AS 9100 Standardının ISO 9001’den Farklılıklarını bir tablo ile görelim.

kriter iso9001as9100
Kalite yönetim sistemi
genel gereklilik
her süreçte kys
şartları ile açıklanır.
yasal gereklilikler ve müşteri istekleri baz alınır.
Doküman gerekliliklerikys yapısıyla
alakalı dokümanlarla ilgilenir.
Organizasyon kayıtlarının
yanında tedarikçiler ve
müşteriler tarafından
oluşturulan kayıtların da
kontrolünü gerektirir.
Personelin de bu
kayıtlarla ilgili bilinçli
olması gerekir.
Yönetim sorumluluğuMüşteri odaklı,
kalite politikası ile
planlama ve takip sorumluluğu
Kaynak Yönetimiİnsan kaynakları,
alt yapı, ekipman,
iş alanı, sıcaklık,
ışık, nem, temizlik
için kaynakların sağlanması
Ürün gerçekleştirmeMalzeme, ürün doğrulama,
ürün izleme,
ölçüm-inceleme,
test
etme
teslimat sonrası bakım ve
ürünün çalışmaması
durumunda destek.
Tasarım ve geliştirmeSatın alınacak
malzeme
yapısının
belirlenmesi
Alınan hammaddelerin lot numaraları ve üretim bilgisi
saklanır. Kimyasal bileşim kontrolleri yapılır.
Ürün ve servisürün fonksiyonunun , inceleme
ve kontrollerin tanımlanması
üretimde izlenebilirlik,
personel yetkinlik izleme,
süreç doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Ekipman,
takım, yazılım versiyonlarının kontrolü ve teslimat
sonrası destek.
Ürünün korunmasıYabancı nesnelerden ürünün temizlenmesi,
ömürlü ürünlerin takibi,
emniyet gerekliliklerini içeren işaretleme ve
etiketleme.
Yabancı madde hasarı(FOD) talimatlarının uygulanması.
Tesisin buna uygun hale
getirilmesi.
Ölçme, analiz ve geliştirmeVeri analizi, geliştirme, istatistiksel yöntemlerle karar verme, müşteri
memnuniyeti ve performans
hedeflerini karşılanmasının ölçülmesi.
Yeteneklerin iyileştirilmesi
ölçüm ekipmanlarının
kalibrasyonu, zimmetlenmesi
ve  izlenebilirlik için geçmişe
dönük kayıtların tutulması.
Ürün uygunluğu, zamanında
teslim, şikayetlerin değerlendirilmesi ve
süreçlerin güncellenmesi.
Uygunsuz ürünün
kontrolü
Uygun olmayan malzemenin ve ürünün
işaretlenmesi ve alınacak aksiyonların
belirlenmesi
etiketleme raporlama ve imha durumlarının detaylandırılması, personelin bu konuda farkındalığının sağlanması.
Onarım, kullanım kısıtlamalarının katı kurallarla sağlanması.
İyileştirmeOrganizasyon performansının sürekli
iyileştirilmesi. Politika, hedef, denetim
verilerinin gözden geçirilmesi ve
iyileştirilmesi
Tecrübelerin ve fırsatların ilişkilendirilmesi , iyileştirmelerin uygulamalarının takip edilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi
Düzeltici eylemTanımlanmış, raporlanmış düzeltici
faaliyet
düzeltici eylemler süreç veya prosedürle detaylandırılması,  önleyici faaliyetlerin risk analizleriyle gerçekleştirilmesi
iso9001 ve as9100 kriterlerinin karşılaştırılması

İki kalite sisteminin farklarını bir tablo ile özetlemeye çalıştım. Pratikte müşteri taleplerine göre farklı yorumlanmış istekler, talepler olabilir.

kaynaklar :

Agnieszka Piasecka, A. (2013) “Aerospace Qualıty Management System Accordıng To Selected Qualıty Standards” Management, Knowledge and Learning Conference, Zadar.

Göv, A. (2018) “HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AS 9100 KALİTE STANDARDI: ISO 9001 İLE KARŞILAŞTIRMA” Gaziantep Üniversitesi

One thought on “AS9100 ve ISO9001 Karşılaştırması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top