AS9100 Ürün Güvenliği

Havacılık ve uzay endüstrisinde bir ürün güvenlik sisteminin uygulanması birkaç önemli adımı içerir. Başlamanıza yardımcı olacak bazı genel yönergeler şunlardır:

Bir güvenlik kültürü geliştirin: İlk adım, kuruluş içinde bir güvenlik kültürü oluşturmaktır. Bu, emniyeti birinci öncelik olarak teşvik etmeyi, bir emniyet politikası oluşturmayı ve kuruluştaki herkesin emniyetin önemini anlamasını sağlamayı içerir.

Güvenlik risklerini belirleyin: Tasarım, üretim ve çalıştırma dahil olmak üzere ürünle ilişkili güvenlik risklerini tanımlayın. Kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapın ve sonuçları belgeleyin.

Güvenlik gereksinimlerini geliştirin: Belirlenen güvenlik risklerine dayanarak, ürünün tasarımı, üretimi ve işletimi sırasında karşılanması gereken güvenlik gereksinimleri geliştirin. Bu gereksinimler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmalıdır.

Bir emniyet yönetimi planı geliştirin: Ürün yaşam döngüsü boyunca emniyet risklerini yönetmek için süreçleri ve prosedürleri özetleyen bir emniyet yönetimi planı geliştirin. Bu plan, risk azaltma stratejilerini, güvenlik izleme ve raporlamayı ve düzeltici eylem prosedürlerini içermelidir.

Çalışanları eğitin: Çalışanları güvenlik yönetimi planı, güvenlik gereksinimleri ve güvenlik kültürü konusunda eğitin. Çalışanların ürün güvenliğini sağlamadaki rollerinin ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlayın.

Emniyet denetimleri gerçekleştirin: Emniyet yönetimi planının takip edildiğinden, emniyet gereksinimlerinin karşılandığından ve emniyet risklerinin etkin bir şekilde yönetildiğinden emin olmak için periyodik emniyet denetimleri yapın.

Sürekli iyileştirme: Ürün güvenliğinin birinci öncelik olarak kalmasını sağlamak için güvenlik yönetimi planını ve güvenlik kültürünü sürekli olarak izleyin ve iyileştirin.

Bunlar, havacılık endüstrisinde bir ürün güvenlik sistemi uygulamaya başlamanız için yalnızca bazı genel adımlardır. Ürün güvenlik sisteminizin AS9100 standartları şartlarını ve gereklilikleri karşıladığından emin olmak için endüstri uzmanlarına, düzenleyici kurumlara ve diğer paydaşlara danışmak önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top